Pris: -
Areal: - m2
Nr Etg BRA Rom Uteplass Garasjepl. Pris Fellesutgifter
B-101 1 89 4 Markterrasse - 8.6 kvm. 1 stk. Solgt -
B-102 1 38 2 Markterrasse - 8.6 kvm. - Solgt -
B-104 1 50 2 Markterrasse - 12.9 kvm. - Solgt -
B-105 1 96 3+1 Markterrasse - 10.3 kvm. 1 stk. Solgt -
B-106 1 96 3+1 Markterrasse - 10.3 kvm. 1 stk. Solgt -
B-107 1 50 2 Markterrasse - 12.9 kvm. - Solgt -
B-109 1 38 2 Markterrasse - 10.3 kvm. - Solgt -
B-110 1 92 4 Markterrasse - 9.9 kvm. 1 stk. Solgt -
B-201 2 89 4 2 x balkong - 17.7 + 8.6 kvm. 1 stk. Solgt -
B-202 2 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-203 2 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-204 2 29 1 Balkong - 6.1 kvm. - Solgt -
B-205 2 96 3+1 3 x balkong - 6.8 + 6.8 + 5.1 kvm. 1 stk. Solgt -
B-206 2 96 3+1 3 x balkong - 6.8 + 6.8 + 5.1 kvm. 1 stk. Solgt -
B-207 2 29 1 Balkong - 6.1 kvm. - Solgt -
B-208 2 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-209 2 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-210 2 92 4 2 x balkong - 8.6 + 6.8 kvm. 1 stk. Solgt -
B-301 3 89 4 2 x balkong - 17.7 + 8.6 kvm. 1 stk. Solgt -
B-302 3 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-303 3 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-304 3 29 1 Balkong - 6.1 kvm. - Solgt -
B-305 3 96 3+1 3 x balkong - 6.8 + 6.8 + 5.1 kvm. 1 stk. Solgt -
B-306 3 96 3+1 3 x balkong - 6.8 + 6.8 + 5.1 kvm. 1 stk. Solgt -
B-307 3 29 1 Balkong - 6.1 kvm. - Solgt -
B-308 3 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-309 3 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-310 3 92 4 2 x balkong - 8.6 + 6.8 kvm. 1 stk. Solgt -
B-401 4 89 4 2 x balkong - 17.7 + 8.6 kvm. 1 stk. Solgt -
B-402 4 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-403 4 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-404 4 29 1 Balkong - 6.1 kvm. - Solgt -
B-405 4 96 3+1 3 x balkong - 6.8 + 6.8 + 5.1 kvm. 1 stk. Solgt -
B-406 4 96 3+1 3 x balkong - 6.8 + 6.8 + 5.1 kvm. 1 stk. Solgt -
B-407 4 29 1 Balkong - 6.1 kvm. - Solgt -
B-408 4 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-409 4 38 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
B-410 4 92 4 2 x balkong - 8.6 + 6.8 kvm. 1 stk. Solgt -
B-501 5 81 3 Takterrasse - 37.2 kvm. 1 stk. Solgt -
B-502 5 94 4 Takterrasse - 38.5 kvm. 1 stk. Solgt -
B-503 5 94 4 Takterrasse - 38.5 kvm. 1 stk. Solgt -
B-504 5 74 3 Takterrasse - 44.9 kvm. 1 stk. Solgt -
B-601 6 81 3 Balkong - 15.0 kvm. 1 stk. Solgt -
B-602 6 94 4 Balkong - 15.0 kvm. 1 stk. Solgt -
B-603 6 94 4 Balkong - 15.0 kvm. 1 stk. Solgt -
B-604 6 74 3 Balkong - 15.0 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 201 2 53 3 Balkong - 19.0 kvm. - Solgt -
C - 202 2 83 3(4) Balkong - 19.0 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 203 2 41 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
C - 204 2 72 3 2 x balkong - 19.0 + 6.1 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 301 3 53 3 Balkong - 19.0 kvm. - Solgt -
C - 302 3 83 3(4) Balkong - 19.0 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 303 3 41 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
C - 304 3 72 3 2 x balkong - 19.0 + 6.1 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 401 4 53 3 Balkong - 19.0 kvm. - Solgt -
C - 402 4 83 3(4) Balkong - 19.0 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 403 4 41 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
C - 404 4 72 3 2 x balkong - 19.0 + 6.1 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 501 5 53 3 Balkong - 19.0 kvm. - Solgt -
C - 502 5 83 3(4) Balkong - 19.0 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 503 5 41 2 Balkong - 8.6 kvm. - Solgt -
C - 504 5 72 3 2 x balkong - 19.0 + 6.1 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 601 6 92 4 Takterrasse - 68.7 kvm. 1 stk. Solgt -
C - 602 6 76 3 Takterrasse - 12.7 kvm. 1 stk. Solgt -
C -101 1 54 3 Markterrasse - 10.0 kvm. - Solgt -
C -102 1 63 3 Markterrasse - 18.8 kvm. - Solgt -
C -103 1 41 2 Markterrasse - 10.5 kvm. - Solgt -
C -104 1 72 3 Markterrasse - 20.7 kvm. 1 stk. Solgt -
D-101 1 59 3 ikke balkong - Solgt -
D-102 1 87 4 Markterrasse 1 stk. Solgt -
D-103 1 42 2 Markterrasse - Solgt -
D-104 1 81 4 Markterrasse 1 stk. Solgt -
D-105 1 81 4 Markterrasse 1 stk. Solgt -
D-106 1 38 2 Markterrasse - Solgt -
D-107 1 41 2 Markterrasse - Solgt -
D-108 1 49 2 Markterrasse - Solgt -
D-109 1 59 3 Markterrasse - Solgt -
D-201 2 59 3 balkong - Solgt -
D-202 2 103 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-203 2 42 2 balkong - Solgt -
D-204 2 81 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-205 2 81 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-206 2 38 2 balkong - Solgt -
D-207 2 41 2 balkong - Solgt -
D-208 2 64 3 balkong - Solgt -
D-209 2 59 3 balkong - Solgt -
D-301 3 59 3 balkong - Solgt -
D-302 3 103 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-303 3 42 2 balkong - Solgt -
D-304 3 81 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-305 3 81 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-306 3 38 2 balkong - Solgt -
D-307 3 41 2 balkong - Solgt -
D-308 3 64 3 balkong - Solgt -
D-309 3 59 3 balkong - Solgt -
D-401 4 59 3 balkong - Solgt -
D-402 4 103 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-403 4 42 2 balkong - Solgt -
D-404 4 81 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-405 4 81 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-406 4 38 2 balkong - Solgt -
D-407 4 41 2 balkong - Solgt -
D-408 4 64 3 balkong - Solgt -
D-409 4 59 3 balkong - Solgt -
D-501 5 59 3 balkong - Solgt -
D-502 5 103 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-503 5 42 2 balkong - Solgt -
D-504 5 81 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-505 5 81 4 2xbalkong 1 stk. Solgt -
D-506 5 38 2 balkong - Solgt -
D-507 5 41 2 balkong - Solgt -
D-508 5 64 3 balkong - Solgt -
D-509 5 59 3 balkong - Solgt -
D-601 6 100 4 Takterrasse 1 stk. Solgt -
D-602 6 68 3 Takterrasse 1 stk. Solgt -
D-603 6 68 3 Takterrasse 1 stk. Solgt -
D-604 6 100 4 Takterrasse 1 stk. Solgt -
D-701 7 100 4 balkong 1 stk. Solgt -
D-702 7 68 3 balkong 1 stk. Solgt -
D-703 7 68 3 balkong 1 stk. Solgt -
D-704 7 100 4 balkong 1 stk. Solgt -
E-101 1 114 4 balk. 4,7m2 + 2 x markterr. 8,2 + 19m2 1 stk Solgt -
E-102 1 54 3 balkong 11m2 - Solgt -
E-103 1 87 3 markterrasse 9,6m2 1 stk Solgt -
E-104 1 69 3 markterrasse 9,6m2 - Solgt -
E-105 1 62 3 ingen uteplass - Solgt -
E-106 1 63 3 ingen uteplass - Solgt -
E-107 1 41 2 markterrasse 7,5m2 - Solgt -
E-201 2 114 4 2 x hjørnebalkong 19 + 19m2 1 stk. Solgt -
E-202 2 54 3 Balkong 11m2 - Solgt -
E-203 2 96 3 2 x balkong 9,6 + 11m2 1 stk. Solgt -
E-204 2 79 3 2 x balkong 9,6 + 9,1m2 1 stk. Solgt -
E-205 2 62 3 1 x balkong 10,2m2 - Solgt -
E-206 2 63 3 1 x hjørnebalkong 16m2 - Solgt -
E-207 2 41 2 1 x hjørnebalkong 16,6m2 - Solgt -
E-301 3 114 4 2 x hjørnebalkong 19 + 19m2 1 stk. Solgt -
E-302 3 54 3 balkong 11m2 - Solgt -
E-303 3 96 3 2 x balkong 9,6 + 11m2 1 stk. Solgt -
E-304 3 79 3 2 x balkong 9,6 + 9,1m2 1 stk. Solgt -
E-305 3 62 3 1 x balkong 10,2m2 - Solgt -
E-306 3 63 3 1 x hjørnebalkong 16m2 - Solgt -
E-307 3 41 2 1 x hjørnebalkong 16,6m2 - Solgt -
E-401 4 114 4 2 x hjørnebalkong 19 + 19m2 1 stk. Solgt -
E-402 4 54 3 balkong 11m2 - Solgt -
E-403 4 96 3 2 x balkong 9,6 + 11m2 1 stk. Solgt -
E-404 4 79 3 2 x balkong 9,6 + 9,1m2 1 stk. Solgt -
E-405 4 62 3 1 x balkong 10,2m2 - Solgt -
E-406 4 63 3 1 x hjørnebalkong 16m2 - Solgt -
E-407 4 41 2 1 x hjørnebalkong 16,6m2 - Solgt -
E-501 5 114 4 2 x hjørnebalkong 19 + 19m2 1 stk. Solgt -
E-502 5 54 3 balkong 11m2 - Solgt -
E-503 5 96 3 2 x balkong 9,6 + 11m2 1 stk. Solgt -
E-504 5 79 3 2 x balkong 9,6 + 9,1m2 1 stk. Solgt -
E-505 5 62 3 1 x balkong 10,2m2 - Solgt -
E-506 5 63 3 1 x hjørnebalkong 16m2 - Solgt -
E-507 5 41 2 1 x hjørnebalkong 16,6m2 - Solgt -
E-601 6 92 4 stor takterrasse 69,7m2 1 stk. Solgt -
E-602 6 81 4 balkong 9,6m2 + takterrasse 13,5m2 1 stk. Solgt -
E-603 6 81 4 balkong 9,6m2 + takterrasse 13,5m3 1 stk. Solgt -
E-604 6 92 4 stor takterrasse 69,7m2 1 stk. Solgt -
E-701 7 84 3 stor takterrasse 44,8m2 1 stk. Solgt -
E-702 7 92 3 2 x hjørnebalkong 19 + 19m2 1 stk. Solgt -
E-U01 0 49 3 ingen uteplass - Solgt -
E-U02 0 49 3 ingen uteplass - Solgt -
E-U03 0 36 2 ingen uteplass - Solgt -
E-U04 0 36 2 ingen uteplass - Solgt -

Garasje/Parkering:
Alle leiligheter kan kjøpe garasjeplass(er) i tilknyttet felles garasjeanlegg, dersom det er noe ledig.
Kjøp av bruksrett til garasjeplass: kr 250.000,-. Felleskostnader for garasjeplass er stipulert til ca kr 150,- per mnd per plass.

Felleskostnader:
Stipulerte felleskostnader er estimert til kr 30,- per kvm (BRA) per mnd eksklusiv energikost. Fjernvarme er stipulert til kr 8,- per kvm per mnd. I tillegg kommer ca kr. 400,- per mnd for kabel-TV/internett.

Dokumentavgift/omkostninger:
Dokumentavgift er 2,5 % av tomteverdi på tinglysingstidspunktet. P.t. er dokumentsavgiftsgrunnlaget beregnet til kr 9.000,- per m2 bolig (BRA). Dette medfører en faktisk dokumentavgift på kr 225,- per m2 bolig (BRA). I tillegg til dokumentavgift påløper tinglysingsomkostninger på kr 525,- for skjøte og kr 697,- per panteobligasjon som skal tinglyses. Det tas forbehold om endringer i beregningsgrunnlaget for dokumentavgift og endringer i gebyrer i forbindelse med tinglysing.

Betalingsplan: 10 % av total kjøpesum (dvs. inkl. event. garasjeplass) forfaller til betaling ved inngåelse av kjøpekontrakt så snart og /eller forutsatt at selger har stillet §12 garanti ihht. Bustadoppføringslovens bestemmelser. Resterende kjøpesum forfaller til betaling ved overtakelse.

20 % av kjøpesummen forfaller til betaling ved inngåelse av kjøpekontrakt dersom kjøper er å regne som profesjonell/ved salg til juridisk person (selskap, AS-selskap e.l.). Selger kan kreve at salg til juridisk person foregår etter Avhendingsloven/Alternativt kontrakt etter bustadoppføringslova hvor følgende bestemmelser ikke vil komme til anvendelse: § 12 om entreprenørgarantier, § 18 om dagbøter og §§ 52-54 om avbestilling.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Resterende beløp betales før overtagelse av boligen. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppfl. § 47.

Arealberegning: Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Energiklasse: Energiklasse C - lys grønn - gjelder som snitt for alle leilighetene i hvert bygg, avvik kan forekomme. Energiklasse bergenes for hver leil. før overtagelse.

Tilvalg: Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Skårersletta Bolig AS forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

Oslo, 31.08.2017